top of page

Medievalg

Når vi skal konsumere informasjon på mobil forventes mangfold. Samtidig skal mangfoldet gi en helhetlig opplevelse. Det er lett å overkommunisere.


Medieformatene skal utfylle hverandre. Skape relevans. Forsterke. Utfylle. Og innholdet skal skape en kobling til hvor leseren er.På vår plattform er det mange muligheter:

  • Tekst

  • Språkvarianter

  • Lyd

  • Bilder

  • Film

  • Quiz

Tekst

Vi kan legge inn tekst. Totalt 5000 tegn. Det er i utgangspunktet alt for mye. En kort og tydelig tekst oppleves godt på en mobil, men om du er forfatter kan dette åpne muligheten for å dele et kapittel.


Språkversjoner

Vi kan publisere flere forskjellige språkvarianter. Turgåeren kan velge sitt språk og få presentert alle tekst. Dette er flott for turister. Men det er også flott for nye landsmenn og folk med annen etnisk bakgrunn som vil oppdage lokalmiljøet. Tysk, spansk, engelsk, fransk, arabisk. Her er det mange muligheter.


Lyd

Lyd er frigjørende. Turgåeren blir ikke låst til skjermen. Kan kan se fritt. Løfte blikket. Skjerpe blikket. Fokusere. Reflektere. Under og undersøke nærmere. Lydproduksjoner kan flytte lytteren til et annet sted, epoke, tidsalder eller stemning.


Hvordan er lyden 100 meter opp? Inn i et fjell? Under vann? I en foss? Latter?


En god lydproduksjon øker bevissthet og relasjon til et sted. Hva med barn? De som ikke kan lese kan lytte. De som er blinde kan høre.


Hver språkvariant kan få egen lydfil.


Bilde

Bilder låser turgåeren til skjermen. Derfor må bildene gi mening utover den kontekst seeren er plassert i. Når du står foran et kunstverk: Hvilke bilder trenger du?


På våre digitale plattform kan vi legge inn mange bilder og/eller illustrasjoner. Alt fra detaljer til store overblikk. Bak fasader. Fra luften. Nye vinkler. Fra en annen tid. "Den gang da bestefar levde". Historiske hendelser.


Illustrasjoner kan forklare det ord ikke klarer.


Film

Vi kan benytte film. Med eller uten lyd. Tekstet. Vise en epoke. Presentere en hendelse. Forklare et konsept. Inn på fabrikken. Se prosesser. Oppdage noe nytt. Drone eller under vann. Som en fisk. Eller en ørn.


Film er magi. Sammen med lyd, foto og tekst kan film kommunisere presist og godt.


Quiz og gaming

For hvert stoppested kan vi legge inn spørsmål med mange svaralternativer. Det tildeles poeng. Hva kan vi bruke poengene til? Kaffe på restauranten? Gratis buss hjem?


Det er mange muligheter. Grip de. La oss hjelpe deg med å lage en opplevelse dine følgere inne ante de savnet.0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page