top of page

NORGES HEMMELIGHET del 1

Les eller hør hilsningen fra fortiden...

Forklaringen

Koldinghus, 30. desember 1558

 

Til de ærede og dyrebare sjeler som vandrer på Norges jord etter min tid, jeg, Christian III, ved Guds nåde konge over Danmark og Norge, bringer en beskjed av største viktighet. 

 

I Hamars gamle grunn, hvor vindene hvisker om tider som svant før vikingenes æra, ligger Norges  hemmelighet gjemt. Denne arven, skjult og beskyttet siden tidenes morgen, er ikke bare en fortelling om land og folk; den er sjelen til en visjon og nasjon, et vitnesbyrd om naturens og folkets uendelige bånd.

 

For å verdsette og forstå denne hemmeligheten, må du kjenne historien – ikke bare hendelsene, men dens essens og betydning for din tid og fremtiden. Den som overser fortidens leksjoner, vil uunngåelig miste fotfestet og forsvinne fra den store fortellingens vei. Den som leder oss alle mot morgendagens lys.

 

Den store norske hemmeligheten som fant veien til Hamar, bærer på en betydning så enorm for vårt land, vår natur, og vårt folk, at kun den som søker, kan håpe å avdekke dens kjerne. Derfor, som du nå står med dette skriv, fortsett din søken etter kunnskap og forståelse. Det er kun gjennom utforskningen og nysgjerrighet at adgang til Norges dypeste hemmelighet kan åpenbares.

 

Vær modig i din søken, for reisen du nå begir deg ut på, er en vandring fra min fremtid, via min samtid, til vår fortid. Søk ved Hamar, og sannheten skal åpenbare seg for deg. Husk at hver hemmelighet som avsløres, hver leksjon lært av vår nasjons historie, er et skritt nærmere til å omfavne hele vår arv. Du skal i min samtid finne nye svar på reisen til Norges hemmelighet. 

 

Må din søken bære frukt. Måtte du vende tilbake fra din samtid med en frisk forståelse av min tid. Søk, og du skal finne; forstå, og du skal innse Norges sanne hemmelighet. Følg med - tegnene vil ved påsketider komme til deg. 

 

Undertegnet,

Christian III

bottom of page