top of page

Restart reiselivet

Reiseliv er en viktig del av norsk økonomi. Den har imidlertid stått overfor utfordringer de siste årene. Som et resultat av dette har Visit Norway introdusert flere initiativ for å bidra til å revitalisere turismen og utvikle en ny tilnærming for bærekraftig vekst.


Kulturturisme Kulturen i et land er det som gjør det unikt. Et lands kultur definerer dets folk, tradisjoner og skikker. Det er det viktigste aspektet ved ethvert lands turisme fordi det skaper en opplevelse for besøkende som de aldri vil glemme. Kulturturisme har blitt populært de siste årene fordi det lar besøkende lære om nye ting samtidig som de opplever gleden ved å reise til utlandet.


Kunstturisme Kunst engasjerer folk. Både innbyggere, besøkende og turister. Enkelte turister oppsøker helt eksplisitt kunst og reiser på premisset av kunsten på stedet.


KORO produserer samtidskunst i offentlige rom og miljøer over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet. De arbeider for at kunstnerne og kunsten spiller en sentral rolle i utformingen av de offentlige fellesrommene.


Men hva er de to hovedfunksjonene kunst har? Jo, nemlig å glede og å provosere. Ett maleri kan ofte være både provoserende og gledende, det kommer helt an på den som ser kunsten.


Det er nettopp dette, provoserende og gledende, som gir deg muligheten til å skape engasjement. Kunstverk kan kommentere samfunnet og med en faglig formidling gir du kunstverkene relevans for folk.


Nordmenn oppdager Norge Visit Norway har i sitt satsningsprosjekt "Restart reiselivet" satt fokus på kunst- og kulturturismen. Målgruppen for slike ferier er lønnsomme i alle sesonger og representerer et stort og relativt uutnyttet potensiale for Norge. hvordan kan vi tiltrekke oss, og tilfredstille flere i denne kategorien?


Over tid har Norge utviklet seg til et stadig mer attraktivt reisemål for denne målgruppen gjennom nye aktører som tilbyr kunst- og kulturopplevelser i verdensklasse og forutsetningene for å kunne tiltrekke en større del av denne nisjen i årene fremover er gode.


Kunstgallerier eller museer har egne lokaler og vil ha besøkende inn i disse. Stat, fylke, kommune og private aktører har plassert en rekke kunstverk i det offentlige rom. Hvordan skape formidling av disse?


Her er en mulighet. Byrommet og den offentlige kunsten bør også formidles. Det kan gjøres punktvis - verk for verk. Men det kan også kobles sammen til vandringer hvor man benytter fagpersoner til å koble verkene sammen. Det kan være plassering. Materialvalg. Kunstepoke. Sammenlignende kunst. Samfunnsrelevans.


Det finnes en rekke muligheter. Hvilken er best for deg?


Byferie City break-turisme er en av verdens mest populære ferieformer. I Norge ser vi blant annet at folk besøker norske byer med god infrastruktur som flyplass, tog eller gode veiforbindelser.


Dette blir som regel en liten ferie nummer to eller tre, og er oftest en reise man tar sammen venner eller kolleger. Denne ferieformen innfrir på mange ulike området "Broadening my Cultural Horizon" og har derfor en bred målgruppe.


Dette er gjerne helgeturer når hotellene er roligere, og kulturlivet har programmet klart for alle som har fritid. Da gjelder det å ha en rekke aktive tilbud klart. Digital formidling kan være et av disse.


Årsken til dette er bl.a. følgende. De som ta slike ekstra helgeturer har gjerne bedre økonomi. Da har de gjerne høyere utdanning. Høyere utdannede er mer nysgjerrige på kunst- og kultur og de ønsker kvalitet. De liker også å prøve "nye ting", samt smarte og bærekraftig tilrettelegging.


Butikker og museer har egen drift. En digitalt tilrettelagt aktiv formidling er åpent hele døgnet. Du har statistikk og innsikt, og dette produktet kan alle aktører "eie".


Hjelp turister å navigere

I dag har alle en mobiltelefon. Den er en rask tilgang på kunnskap og informasjon som gir relevans. For turisten er mobiltelefonen blitt en viktig del av reise deres, og det samme gjelder for innbyggere. Bruken av smarttelefoner lar turister enkelt få tilgang til informasjon om reisemålene sine via internett, noe som kan hjelpe dem å ta bedre beslutninger når de besøker et sted.


Hvordan kan du utvikle byrom, sentrumskjerner og destinasjoner med fokus på kunst- og kultur?


Skape opplevelser som gjør noe med folk. Treffer og beveger. Både behage og ergre. Provosere og hygge. Betrakte, se, høre, lære, forstå og gjøre seg egne meninger.


Konklusjon

For at kunst- og kulturturismen skal fungere må det skapes aktiviteter. Aktiviteter som gjør kunst og kultur informerende og engasjerende. StoryPhone jobber for å gjøre Norge til en ledende destinasjon for kunst- og kulturturisme.


Meld deg gjerne på vårt webinar om Aktiv turisme - med mobil.

38 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page