Søk
  • Lage Thune Myrberget

Alt du ser - men ikke vet


Som turist, gjest eller innbygger er det mye du ser, men ikke vet. Det kan være arkitektur, kunst, brostein, naturstein, fargevalg, statuer og masse annet. Hvordan skal du få innsikt i det du ser, og hvordan kan det formidles?


Et interessefelt kan formidles på flere måter og med ulike virkemiddel, men la meg dele noen tanker. Utgangspunktet er kunst i det offentlige rom - ute:


På en side kan det handle om fakta. Hvem. Hva. Når. Navn. Materiale. Form. Epoke. Kostnad. Sponsor. Eier. Kunstner.


På en annen side kan det handle om historiefortelling. En linje som binder flere punkter sammen. Kunsten å få mange til å henge sammen med alt. Her blir det mindre fokuset på faktaene, men mer mot intensjon, muligheter, historisk periode. Kultur. Normer. Verdier. Rammer. Tro. Håp. Lokalpolitikk.


På en tredje siden kan det handle om en persons betraktninger. En kunstner, kunstviter eller kunstmener som deler sine perspektiver og møter med disse kunstverkene.


Kort oppsummert:

1: Fakta.

2: Historie.

3: Kunstmener eller kunstviter.


Innholdsstrategi

Dersom man bruker digital formidling som en del av formidlingen kan følgende skje etter fire år. Seks ulike og varierte guidede turer av samme geografiske kunstrute.


1: Faktabasert tur.

2: Historiebasert tur

3-6: Årlig kunstviter eller kunstmener som betrakter og formidlinger syn og meninger om verkene.


Slike viter- og menerbidrag gir et mangfold av tolkninger. Det kan brukes som grunnlag for tilrettelagte kunstprosjekter for ulike grupper. Slik som elever, turister, kunstgrupper, gjester, firma, politikere.


Når elever og barn utfordres med mangfold blir det også plass til deres stemmer og meninger. Både med ord (tekst & lyd) og kunst.


Dette er slik formidling som motiverer StoryPhone. Vi kaller det aktiv formidling. Viten, fakta, historier og ulike syn mikses sammen. Deretter aktiverer vi ulike brukergrupper til å mene noe. Det blir en aktivering av deres meninger og engasjement. Da ser folk kunsten - og vet hva det er - for dem!


Dette kan kun skje når digital formidling er en del av miksen og den gode miksen gir dere mangfold.


StoryPhone bistår fra idè, planlegging, prioriteringer, valg, plassering, produksjon, lansering, drift og analyser. Vi ser også på forretningsutvikling og den strategiske bruken av all digital kommunikasjon.


41 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle