Søk
  • Lage Thune Myrberget

Aktiv kulturminneplan


Vaaler kommune i Hedmark skal sluttføre arbeidet med ny kulturminneplan. Det er alt for mange slike planer som ligger i skuffer og venter på å "stoppe et byggeprosjekt" eller "beskytte en fredet bygning".


StoryPhone ble spurt om å aktivere kulturminneplanen.


Aktivere en kulturminneplan innebærer å gjøre kulturminnene tilgjengelig for formidling. Lyd, bilder, tekst og fordypning som plasseres med geo-posisjoner og/eller QR-koder på lokasjonen for kulturminnet.


Organisert som vandringer. Tematisk, geografisk eller gjennom en lokalhistorikers betraktninger.


Prosess

Planen hadde ca. 160 punkter. Bygg, kulturlandskap, personer, dialekt, infrastruktur, sagn, taterhistorie osv. Vår oppgave var å plukke ut fem punkter. Fem punkter som hver for seg har potensiale til å være egne formidlinger. Som kan fortelle en større historie om bygda, kommunen, regionen, samt gjøre kommunen mer tilgjengelig for turister, innbyggere og tilflyttere.


Til slutt skulle politisk, administrativt, frivillig og faglig nettverk for regionen inviteres til samling. Her skulle tema være aktiv formidling og bruk av teknologi i kulturminneplanen.


Vi valgte: Jernbanen, Olav Den Hellige, Kulturlandskapet, Bernt Lund og krigshistorien på Hasslemoen. (Du kan lytte til alle nederst i bloggen).


Vi produserte hver av disse fem formidlingspunktene som selvstendige historier. Alt er basert på kulturminnneplanens tekst, samt onlineressurser. Hver av punktene fikk lyd, bilder, tekst, lenker og film - dersom det var en ressurs som egnet seg.


Vi hadde en befaring på lokasjonene. Tok bilder, filmet og sjekket triggerpunkter og geo-koordinater. Vi så på evt. eksisterende skilting, for å vurdere digitalisering av disse med QR-koder. Alle punktene ble så satt opp for vandring i sentrum og lansert på fagsamlingen.Her kan dere høre formidlingen av historien om Olav Den Hellige og Vaaler.


Fagsamling

De fremmøtte på fagsamlingen fikk høre om arbeidet med kulturminneplanen som snart avsluttes. Hvordan planen skal benyttes og hvordan man kan aktivere innholdet.


StoryPhone presenterte arbeidsprosessen og viste hvordan innholdet blir produsert og publisert, samt QR-koder for de individuelle punktene.


Så fikk de fremmøtte EN QR-kode på skjermen. Den startet hele vandringen rundt i sentrum. Sammen gikk vi rundt i Vaaler sentrum og fikk høre de fem formidlingen fra kommende kulturminneplan.


Epilog

Alle kulturminneplaner er stapp fulle av verdifull informasjon. Alle kulturminneplaner er et enormt potensiale for innbyggere, gjester og turister. Kulturminneplaner er sjelden tilrettelagt for skole og undervisning.


Det produktet StoryPhone fikk produsere for Vaaler kommune treffer både de lokale innbyggerne, turismen, skolen, kulturarven og folkehelsa.


Burde ikke alle kulturminneplaner aktiveres?


Her kan dere høre alle de fem formidlingene vi produserte:


8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle